Studietoelagen


 

Vanaf schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs geïntegreerd in het Groeipakket. Deze wordt automatisch berekend en uitbetaald door je uitbetaler Groeipakket.  Je moet dus geen aanvraag meer indienen. 

Heb je vragen over je eventuele schooltoeslag? Neem dan contact op met je uitbetaler. Die kan je terugvinden via https://www.groeipakket.be/nl/zoek-je-uitbetaler