Studietoelagen


indexDe Vlaamse overheid geeft schooltoelagen. De toekenning van de schooltoelage gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school aanwezig
geweest zijn. De bedragen worden jaarlijks herbekeken.

Meer info op www.studietoelagen.be of
via de infolijn van de Vlaamse overheid op het gratis telefoonnummer 1700.