Gezinsbeleid


ZOEK OP DEZE SITE
(vul trefwoord in)

Gezinsbeleid“Als ik later groot ben, wil ik gelukkig zijn”, antwoorden kinderen als je hen vraagt waarover ze dromen. Dat is ook wat hun ouders wensen, en ook hun leerkrachten. Iedereen verlangt naar een leven zonder zorgen, een warm nest, een zorgzame omgeving. Maar niet elke situatie is dezelfde. Elk gezin kent zijn groeipijnen, iedere persoon zijn kleine of grote problemen en successen. Komt het kind de school binnen, dan brengt het onvermijdelijk zijn gezinssituatie mee.

Het leven thuis bepaalt sterk de ontvankelijkheid van het kind op school. Wanneer er thuis ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden, zoals een echtscheiding, het overlijden van een ouder, of de komst van een stiefouder, financiële problemen; heeft dit direct weerslag op de concentratie, leerprestaties en welbevinden.

Als school willen we, binnen onze taak als mede-opvoeders, ons steentje bijdragen en een verschil maken door mekaar te ondersteunen.

Meer weten? Klik door naar het PDF-document  Klik door naar het PDF-document ‘Gezinsbeleid’.