Mobiliteit en verkeersbeleid


Onveilig op wegze school wil extra aandacht besteden aan veiligheid in en rond de school, veiligheid op de weg… kortom een veilige schoolomgeving. We willen ons inzetten om onze leerlingen de kans te geven om te groeien tot zelfstandige weggebruikers die zelf verantwoordelijkheid kunnen en willen opnemen in het verkeer, rekening houdend met de wetgeving en afspraken. Het schoolteam wordt hierbij ondersteund door verschillende instanties zoals MOEV, Octopus, Sam de Verkeersslang maar ook door de ouderraad, verkeersouders en gemeentebestuur.

Wilt u meer weten? Klik dan op volgende link : Schoolvisie verkeersopvoeding & mobiliteit