Opvang (voor- & naschools, vakantie)


U hebt voor of na de schooluren opvang nodig voor uw kind(eren)?wp31050a29

  • ’s Morgens tussen 7 uur en 8 uur
  • na schooltijd tussen 15.30 uur en 19 uur

kan uw zoon of dochter terecht in de buitenschoolse kinderopvang de Malleboot (oud gemeentehuis).

Meer info? Surf naar de webpagina’s van de Malleboot <klik>

Ook op lokale verlofdagen, pedagogische studiedagen en tijdens
de vakantieperiodes kan uw kind naar de Malleboot.
U moet dan wel vooraf inschrijven.