Inspraak & overleg


… via de leerlingenraadIn het begin van het schooljaar kiezen de leerlingen in elke klas twee vertegenwoordigers.
Elk kind mag zich kandidaat stellen, alle leerlingen kunnen hun stem uitbrengen op ‘hun’ kandidaat.
De klasvertegenwoordigers zetelen in de leerlingenraad. In elke klas wordt nagedacht over problemen en voorstellen gegroeid uit ‘het veld’.
De verkozen kinderen brengen in de leerlingenraad het standpunt van de klas over.
Na de bespreking wordt een besluit geformuleerd en opnieuw overgebracht naar de klas.

… via de agora

De AGORA is een regelmatige samenkomst van de kinderen in de turnzaal.
Al wat ons bezighoudt komt er aan bod.
We kennen er momenten van plezier en ernst; we bespreken er postetjes
die ons allen aanbelangen.
Soms maken we tijd voor zang, dans, persoonlijke boodschappen.

… via postetjes

POSTETJES zijn  briefjes waarop kinderen een mededeling, vraag,
voorstel e.d. kunnen neerschrijven.
Deze boodschappen komen terecht in onze IDEEFIX.
De   directie verwerkt de post en speelt de boodschappen door naar de klasleerkracht, de toezichters, de leerlingenraad of ze worden besproken op de agora.
Zo kan iedereen volgen wat er leeft in de school en wat er verder met deze boodschappen gebeurt.

… via de schoolraad en de ouderraad

inspraak