Pedagogisch Project


pedagogisch projectEen mens heeft niet enkel nood aan lichaamswarmte, maar ook aan rust, slaap en beweging. Is er nog plaats voor stilte, traagheid, eenvoud en soberheid? Iedereen heeft nood aan het geven en ontvangen van warmte, genegenheid en zorg, een schouderklopje, aanmoediging, vriendelijkheid, aandacht, een luisterend oor, een glimlach, wat humor, een lied..

We hebben allemaal behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en regelmaat. Orde = overzicht, vaste gewoonten, weloverwogen acties, organisatie, regels en afspraken…

We hebben allemaal nood aan erkenning: ieder is wie hij is, met al zijn kwaliteiten en tekortkomingen. Hoe verschillend we ook zijn in aanleg, werktempo, belangstelling, persoonlijkheid, afkomst, geslacht, geloof en overtuiging – iedereen telt mee!

We hebben allemaal nood aan presteren, ontdekken, grenzen verleggen, uitdagingen het hoofd bieden. We trachten naar vrijheid om te bouwen, te groeien. Leerkrans worden aangereikt, horizonten verbreed…

Samen zoeken we naar de essentie, loslaten tot zelfstandigheid, coachen.pedagogisch project-large
We leren kiezen, aanpakken, kritisch staan, voortgestuwd door ijver,
gedrevenheid, nieuwsgierigheid, ernst, ervaring…

We zoeken en bieden hulp bij het groeien op moreel en sociaal vlak, in eerbied en rechtvaardigheid.
Op een dunne koord balanceren we in onze zoektocht naar evenwicht tussen al die karakters, talenten, ervaring, verwachtingen en emoties.