Schoolreglement


Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders aan de ene kant en de school/het schoolbestuur aan de andere kant.

Bij de inschrijving ondertekenen de ouders het schoolreglement, de infobrochure en het pedagogisch project van de school voor akkoord.

Het reglement nalezen?

Download het schoolreglement of vraag een exemplaar op papier aan de directie.